วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาขององค์กรเครื่องจักรสิ่งทอของจีน

ปัจจุบัน เครื่องจักรสิ่งทอระหว่างประเทศเร่งก้าว อุตสาหกรรมการผลิตคุณภาพของภาษา และโลกาภิวัตน์ บริการ การผลิตทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในขณะนานาชาติ 4 แนวโน้มที่สำคัญของการพัฒนาเครื่องจักรสิ่งทอขั้นสูงผลิตองค์กร แนวโน้มเหล่านี้สี่ของเครื่องจักรสิ่งทอในประเทศผลิตองค์กร ไม่เพียงแต่เป็นทิศทางของอนาคต จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับตัวเอง

สำหรับองค์กรผลิตเครื่องจักรสิ่งทอในประเทศ การไหลเข้าของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ระหว่างประเทศ การทำนำประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและการจัดการ ให้โอกาสการเรียนรู้ แต่คง ได้เนื่องจากยักษ์ใหญ่ต่างประเทศเหล่านี้มีระบบการจัดการที่ทันสมัยและประสบการณ์ ต้องเป็นภัยคุกคามและความท้าทายให้องค์กรตัวเอง ต้องเผชิญกับยักษ์ใหญ่เหล่านี้นานาชาติ องค์กรการผลิตเครื่องจักรสิ่งทอในประเทศของเราเลือกกิน หรือ จะ จะ จับจระเข้ ซึ่งวางอยู่ด้านหน้าไททันส์แต่ละองค์กรของกระดาษ